Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas korzystania ze sklepu internetowego. Dbamy o Twoją prywatność i zapewniamy, że wszelkie informacje, które nam przekazujesz, są traktowane z należytą ostrożnością.

Administratorem danych jest BAJZEL.COLLECTIVE Agnieszka Glapiak, ul. Mórkowska 46, Wilkowice, 64-115 Święciechowa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6972302217, REGON: 520496263.

Dane osobowe zbierane przez nas za pośrednictwem sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

Rodzaje gromadzonych danych osobowych

Podczas korzystania ze sklepu internetowego, możemy zbierać następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Informacje płatnicze (np. numer karty kredytowej)
 • Dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które jako Klient sklepu internetowego zdecydujesz się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym sklepie internetowym, takich jak w szczególności historia zakupów czy preferencje
 • Dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego

W przypadku przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: 

 • firmę przedsiębiorcy
 • numer NIP

Informacji o użytkownikach i ich zachowaniach pozyskujemy w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”

Cel gromadzenia danych osobowych

Gromadzenie danych osobowych ma na celu umożliwienie świadczenia usług, realizację zamówień oraz zapewnienie Ci jak najlepszych doświadczeń podczas korzystania ze sklepu internetowego. Wykorzystujemy również dane osobowe w celach marketingowych, takich jak przesyłanie informacji o nowych produktach, promocjach i ofertach specjalnych, jednak tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

 

Ochrona danych osobowych

Chronimy Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych.

 

Udostępnianie danych osobowych

W celu świadczenia usług sklepu internetowego, możemy udostępniać Twoje dane osobowe niektórym podmiotom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, usług księgowych, usług logistycznych czy usług marketingowych, związanych z analizą ruchu w sklepie internetowym i skuteczności kampanii marketingowych. Udostępniamy tylko te dane, które są niezbędne do wykonania odpowiednich usług, i wymagamy od tych podmiotów trzecich zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń danych. Usługodawcy ci mogą przetwarzać dane użytkowników na nasze zlecenie wyłącznie na określonych warunkach. Jeżeli pracują oni dla nas jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do Twoich danych użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi.

Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Twoje dane mogą być udostępnione uprawnionym organom państwowym w przypadku skierowania przez nie do nas takiego żądania.

 

Długość przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy oraz tych określonych w przepisach prawa, takich jak obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, czy też ze względu na bezpieczeństwo prawne do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Pliki cookies

Sklep internetowy może korzystać z plików cookies w celu poprawy funkcjonalności strony oraz personalizacji treści. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony.        

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla Twojego urządzenia. Możesz jednak wyłączyć pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak może to wpłynąć na niektóre funkcje sklepu internetowego, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Prawa dotyczące danych osobowych

Jeśli Twoje dane są w naszym posiadaniu, gwarantujemy Ci:

 • prawo do dostępu: w każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane przechowujemy;
 • prawo do sprostowania: masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Możesz również samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie w dowolnym czasie poprzez swoje konto w naszym sklepie internetowym;
 • prawo do przenoszenia: możesz otrzymać kopię swoich danych, którą wyślemy do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych: masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez nas, za wyjątkiem sytuacji, kiedy zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji tych danych;
 • prawo do wniesienia skargi: podchodzimy poważnie do ochrony danych i przetwarzamy je wyłącznie w niezbędnym zakresie dbając jednocześnie o ich bezpieczeństwo. Jeśli uznasz jednak, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, masz również prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem bajzel.collective@gmail.com.